fbpx

Trent Global College of Technology and Management

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Trent Global là một nhà cung cấp học tập phân bổ hiện đại, năng động và được thành lập đã lâu, hết mình vì sự cung cấp các chương trình cấp bằng chất lượng cao và cấp bằng đại học nước ngoài, các chương trình này có tính khích lệ và phù hợp về mặt học thuật. Các khóa học được tổ chức với các trình độ sau – cấp chứng chỉ, cấp bằng, chương trình đại học và thạc sỹ. Trent tổ chức các chương trình cấp bằng trong các chuyên ngành Quản lý Cơ sở vật chất, Quản lý Dự án Xây dựng, Khảo sát số lượng, Khảo sát xây dựng, và Quản lý Tài chính Xây dựng.

 

Trent Global là một nhà cung cấp học tập phân bổ hiện đại, năng động và được thành lập đã lâu, hết mình vì sự cung cấp các chương trình cấp bằng chất lượng cao và cấp bằng đại học nước ngoài, các chương trình này có tính khích lệ và phù hợp về mặt học thuật. Các khóa học được tổ chức với các trình độ sau – cấp chứng chỉ, cấp bằng, chương trình đại học và thạc sỹ. Trent tổ chức các chương trình cấp bằng trong các chuyên ngành Quản lý Cơ sở vật chất, Quản lý Dự án Xây dựng, Khảo sát số lượng, Khảo sát xây dựng, và Quản lý Tài chính Xây dựng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 7.15 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 7.96 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.99 km

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 6.48 km