fbpx
Được thành lập năm 1866, đại học Towson (Towson University or TU) là trường công lập tại Towson, Maryland với hơn 21,000 sinh viên theo học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cung cấp thông qua 8 trường cao đẳng: kinh doanh & kinh tế, sư phạm, mỹ thuật & truyền thông, chuyên ngành y tế, nghệ thuật tự do, cao đẳng khoa học & toán học Jess và Mildred Fisher, cao đẳng danh dự, nghiên cứu chuyên sâu.

 

Được thành lập năm 1866, đại học Towson (Towson University or TU) là trường công lập tại Towson, Maryland với hơn 21,000 sinh viên theo học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cung cấp thông qua 8 trường cao đẳng: kinh doanh & kinh tế, sư phạm, mỹ thuật & truyền thông, chuyên ngành y tế, nghệ thuật tự do, cao đẳng khoa học & toán học Jess và Mildred Fisher, cao đẳng danh dự, nghiên cứu chuyên sâu.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Morgan State University

Location: Morgan State University, E Cold Spring Ln, Baltimore, MD, USAPhone: +1 443-885-3333
Website: http://www.morgan.edu/
Distance: 5.93 km

Towson University

Location: Towson University, York Road, Towson, MD, USAPhone: +1 410-704-2000
Website: http://www.towson.edu/
Distance: 0 km

Johns Hopkins University

Location: 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland, Hoa KỳPhone: 410-516-8000
Website: https://www.jhu.edu/
Distance: 7.12 km

Maryland Institute College of Art

Location: 1300 West Mount Royal Avenue, Baltimore, Maryland, USAPhone: +1 410-669-9200
Website: https://www.mica.edu/
Distance: 9.48 km