fbpx

Tourism Management Institute of Singapore (TMIS)

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0
Viện Quản lý Du lịch của Singapore được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2000, trước đây là Trung tâm Nghiên cứu liên quan đến du lịch, được thành lập vào năm 1987. Nó nằm ở Singapore và là chi nhánh của Hiệp hội quốc gia của các công ty du lịch Singapore. Là trung tâm đào tạo được cục Du lịch Singapore phê duyệt, viện đã đào tạo hơn 40.000 sinh viên cho ngành du lịch. Viện cung cấp một phổ rộng các khóa học liên quan đến du lịch, từ lấy giấy chứng chỉ cho đến lấy văn bằng. Đây là Viện Giáo dục và Đào tạo liên tục quốc gia đầu tiên cung cấp đào tạo thực tế cho các tour du lịch và các ngành dịch vụ khách sạn.

 

Viện Quản lý Du lịch của Singapore được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2000, trước đây là Trung tâm Nghiên cứu liên quan đến du lịch, được thành lập vào năm 1987. Nó nằm ở Singapore và là chi nhánh của Hiệp hội quốc gia của các công ty du lịch Singapore. Là trung tâm đào tạo được cục Du lịch Singapore phê duyệt, viện đã đào tạo hơn 40.000 sinh viên cho ngành du lịch. Viện cung cấp một phổ rộng các khóa học liên quan đến du lịch, từ lấy giấy chứng chỉ cho đến lấy văn bằng. Đây là Viện Giáo dục và Đào tạo liên tục quốc gia đầu tiên cung cấp đào tạo thực tế cho các tour du lịch và các ngành dịch vụ khách sạn.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 5.86 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 0.65 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 4.93 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 5.85 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 5.53 km