Đại Học Đồng Tế (Tongji University) được thành vào năm 1907 và là một trường đại học chuyên về nghiên cứu tại Trung Quốc với nhiều mối quan hệ đối tác với những trường đại học trên toàn thế giới. Trường đại học công lập này đào tạo 10 chuyên ngành và hiện có khoảng 33,000 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 2,000 sinh viên quốc tế. Trường Tongji có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với ngành MBBS, Quản lý môi trường và Phát triển bền vững ở bậc Cử nhân; Quản lý doanh nghiệp, Kỹ sư phần mềm và Kiến trúc ở bậc Thạc sĩ. Trường đại học này có cấp một số loại học bổng cho sinh viên quốc tế.

Đại Học Đồng Tế (Tongji University) được thành vào năm 1907 và là một trường đại học chuyên về nghiên cứu tại Trung Quốc với nhiều mối quan hệ đối tác với những trường đại học trên toàn thế giới. Trường đại học công lập này đào tạo 10 chuyên ngành và hiện có khoảng 33,000 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 2,000 sinh viên quốc tế. Trường Tongji có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với ngành MBBS, Quản lý môi trường và Phát triển bền vững ở bậc Cử nhân; Quản lý doanh nghiệp, Kỹ sư phần mềm và Kiến trúc ở bậc Thạc sĩ. Trường đại học này có cấp một số loại học bổng cho sinh viên quốc tế.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sino-British College, University of Shanghai Science and Technology

Location: 1195 Fuxing Middle Road, Xuhui, Shanghai, ChinaPhone: +86 (0)21 6474 6002
Website: http://www.sbc.usst.edu.cn/en
Distance: 9.02 km

New York University Shanghai

Location: 1555 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China, 200120Phone: +86-21-2059-5599
Website: https://shanghai.nyu.edu/cn
Distance: 6.8 km

Tongji University

Location: Tongji University, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86-21-65982200
Website: https://en.tongji.edu.cn/
Distance: 0 km

Fudan University

Location: Fudan University, Handan Road, Wujiaochang, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86 21 6564 2222
Website: http://www.fudan.edu.cn/
Distance: 1.71 km