Học viện Công nghệ Tokyo (Tokyo Tech) là một cơ sở đào tạo công lập có hơn 130 năm truyền thống giảng dạy. Trường nằm trong top những trường Đại Học Khoa học và Công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Trường có 1 chương trình Cử nhân và một số chương trình Thạc sỹ, Tiến sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có hai loại học bổng dành cho các sinh viên quốc tế. Trường cũng hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nhập học, nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Học viện Công nghệ Tokyo (Tokyo Tech) là một cơ sở đào tạo công lập có hơn 130 năm truyền thống giảng dạy. Trường nằm trong top những trường Đại Học Khoa học và Công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Trường có 1 chương trình Cử nhân và một số chương trình Thạc sỹ, Tiến sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có hai loại học bổng dành cho các sinh viên quốc tế. Trường cũng hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nhập học, nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Keio University

  Location: Keio University, 2 Chome-15-45 Mita, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5427-1517
  Website: http://www.keio.ac.jp/
  Distance: 7.26 km

  Temple University - Japan Campus

  Location: Temple University, Japan Campus, 2 Chome-8-12 Minamiazabu, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5441-9800
  Website: http://www.tuj.ac.jp/
  Distance: 6.77 km

  Tokyo Institute of Technology

  Location: Tokyo Institute of Technology, 2 Chome-12-1 Ookayama, Meguro, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3726-1111
  Website: https://www.titech.ac.jp/
  Distance: 0 km