fbpx

Ngoài những trường Đại Học tại New Zealand, học viện công nghệ Waiariki (Waiariki Institute of Technology) là một trong những học viện lớn nhất, được thành lập năm 1978. Trường có các cơ sở tại Mokoia, Taupo, Tokoroa, Whakatane với gần 9,000 sinh viên theo học, trong đó có 200 du học sinh. Dạy nghề được tổ chức đào tạo thông qua trường: kinh doanh & du lịch, tin học, công nghệ & truyền thông, lâm nghiệp, chế biến gỗ & công nghệ sinh học, điều dưỡng & nghiên cứu y tế, đào tạo thương mại…

Ngoài những trường Đại Học tại New Zealand, học viện công nghệ Waiariki (Waiariki Institute of Technology) là một trong những học viện lớn nhất, được thành lập năm 1978. Trường có các cơ sở tại Mokoia, Taupo, Tokoroa, Whakatane với gần 9,000 sinh viên theo học, trong đó có 200 du học sinh. Dạy nghề được tổ chức đào tạo thông qua trường: kinh doanh & du lịch, tin học, công nghệ & truyền thông, lâm nghiệp, chế biến gỗ & công nghệ sinh học, điều dưỡng & nghiên cứu y tế, đào tạo thương mại…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Toi Ohomai Institute of Technology

Location: Toi Ohomai Institute of Technology - Windermere Campus, Tauranga Windermere Drive, Poike, Tauranga, New ZealandPhone: +64 7-571 0190
Website: http://www.toiohomai.ac.nz/
Distance: 0 km