fbpx

Đại Học Tiburg (Tilburg University) là học viện giáo dục tại Hà Lan. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực luật, quản lý v.v. thông qua các trường trực thuộc. Chương trình đào tạo thấm nhuần Ý thức xã hội rộng rãi trong sinh viên cùng với các kỹ năng chuyên ngành quan trọng. Đại học Tiburg xếp hạng là một trong những học viện hàng đầu Châu Âu, mong muốn tạo lập danh tiếng ở mọi nơi. Mục đích là khuyến khích khơi dậy tiềm năng của sinh viên nhằm giúp họ gặt hái được những thành công trong xã hội

Đại Học Tiburg (Tilburg University) là học viện giáo dục tại Hà Lan. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực luật, quản lý v.v. thông qua các trường trực thuộc. Chương trình đào tạo thấm nhuần Ý thức xã hội rộng rãi trong sinh viên cùng với các kỹ năng chuyên ngành quan trọng. Đại học Tiburg xếp hạng là một trong những học viện hàng đầu Châu Âu, mong muốn tạo lập danh tiếng ở mọi nơi. Mục đích là khuyến khích khơi dậy tiềm năng của sinh viên nhằm giúp họ gặt hái được những thành công trong xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

TiasNimbas Business School

Location: TiasNimbas Business School, Warandelaan, Tilburg, NetherlandsPhone: +31 13 466 8600
Website: https://www.tias.edu/
Distance: 0.25 km

Tilburg University

Location: Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, NetherlandsPhone: +31 13 466 9111
Website: http://www.tilburguniversity.edu/
Distance: 0 km