fbpx

Trường kinh doanh TiasNimbas (TiasNimbas Business School) là một tổ chức giáo dục có trụ sở tại Hà Lan. Trường là một phần của trường Đại Học Tilburg và Đại học Công nghệ Eindhoven. TiasNimbas cung cấp các chương trình MBA và các chương trình đa dạng trong lĩnh vực quản lý quốc tế ở các mức độ khác nhau. The Financial Times đã xếp hạng chương trình MBA của trường đứng thứ 25 tại châu Âu, trong khi The Economist đã đánh giá chương trình kinh doanh của trường tại vị trí 36 trong top 100 tại bảng xếp hạng toàn thế giới của mình. TiasNimbas Ý thức rằng những người có nhu cầu khác nhau vì thế trường luôn cam kết cung cấp sự phong phú trong chương trình giảng dạy của mình.

Trường kinh doanh TiasNimbas (TiasNimbas Business School) là một tổ chức giáo dục có trụ sở tại Hà Lan. Trường là một phần của trường Đại Học Tilburg và Đại học Công nghệ Eindhoven. TiasNimbas cung cấp các chương trình MBA và các chương trình đa dạng trong lĩnh vực quản lý quốc tế ở các mức độ khác nhau. The Financial Times đã xếp hạng chương trình MBA của trường đứng thứ 25 tại châu Âu, trong khi The Economist đã đánh giá chương trình kinh doanh của trường tại vị trí 36 trong top 100 tại bảng xếp hạng toàn thế giới của mình. TiasNimbas Ý thức rằng những người có nhu cầu khác nhau vì thế trường luôn cam kết cung cấp sự phong phú trong chương trình giảng dạy của mình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

TiasNimbas Business School

Location: TiasNimbas Business School, Warandelaan, Tilburg, NetherlandsPhone: +31 13 466 8600
Website: https://www.tias.edu/
Distance: 0 km

Tilburg University

Location: Tilburg University, Warandelaan, Tilburg, NetherlandsPhone: +31 13 466 9111
Website: http://www.tilburguniversity.edu/
Distance: 0.25 km