fbpx

Được thành lập vào năm 1896, Đại Học Thiên Tân (Tianjin University) là một trong những trường đại học chủ chốt của Trung Quốc vào thời kì đầu. Trường hiện có khoảng 31,000 sinh viên đang theo học và có thế mạnh trong việc đào tạo ngành Kỹ sư. Các chương trình hệ Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành Kỹ sư Hóa và Khoa học Dược phẩm. Trong khi đó, các chương trình hệ Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành Kỹ sư phần mềm, Kiến trúc và Quy hoạch đô thị. Trường Tianjin có chương trình cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên quốc tế.

Được thành lập vào năm 1896, Đại Học Thiên Tân (Tianjin University) là một trong những trường đại học chủ chốt của Trung Quốc vào thời kì đầu. Trường hiện có khoảng 31,000 sinh viên đang theo học và có thế mạnh trong việc đào tạo ngành Kỹ sư. Các chương trình hệ Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành Kỹ sư Hóa và Khoa học Dược phẩm. Trong khi đó, các chương trình hệ Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành Kỹ sư phần mềm, Kiến trúc và Quy hoạch đô thị. Trường Tianjin có chương trình cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Nankai University

Location: Nankai University, Weijin Road, Nankai, ChinaPhone: +86 22 2350 4845
Website: http://www.nankai.edu.cn/
Distance: 0.7 km

Tianjin University

Location: Tianjin University (West Gate), Jinhui Road, Nankai, Tianjin, ChinaPhone: +86 22 2740 4429
Website: http://www.tju.edu.cn/
Distance: 0 km