fbpx

Đại học Thomas Jefferson (Thomas Jefferson University) là trung tâm đào tạo y tế, được thành lập năm 1824 dưới tên gọi cao đẳng y Jefferson. Đây là trường tư thục tại Philadelphia, Pennsylvania với 2,600 chuyên gia chăm sóc sức khỏe mỗi năm. Bằng liên kết, cử nhân, chứng chỉ sau đại học, thạc sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên được cấp thông qua cao đẳng y Jefferson, cao đẳng nghiên cứu hệ cao học Jefferson, cao đẳng y tế Jefferson. Một số khóa học như hóa sinh, khoa học thí nghiệm lâm sàng, công nghệ y tế, y, liệu pháp điều trị bằng lao động, vật lý trị liệu, nghệ thuật tự do, khoa học cũng được tổ chức đào tạo

Đại học Thomas Jefferson (Thomas Jefferson University) là trung tâm đào tạo y tế, được thành lập năm 1824 dưới tên gọi cao đẳng y Jefferson. Đây là trường tư thục tại Philadelphia, Pennsylvania với 2,600 chuyên gia chăm sóc sức khỏe mỗi năm. Bằng liên kết, cử nhân, chứng chỉ sau đại học, thạc sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên được cấp thông qua cao đẳng y Jefferson, cao đẳng nghiên cứu hệ cao học Jefferson, cao đẳng y tế Jefferson. Một số khóa học như hóa sinh, khoa học thí nghiệm lâm sàng, công nghệ y tế, y, liệu pháp điều trị bằng lao động, vật lý trị liệu, nghệ thuật tự do, khoa học cũng được tổ chức đào tạo

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Pennsylvania College of Optometry

Location: 8360 Old York Road, Elkins Park, PA 19027, USAPhone: 215-780-1400
Website: http://www.salus.edu/
Distance: 9.23 km

Arcadia University

Location: Arcadia University, South Easton Road, Glenside, PA, USAPhone: +1 215-572-2900
Website: https://www.arcadia.edu/
Distance: 8.41 km

The University of The Arts

Location: 320 S Broad St, Philadelphia, PA 19102, USAPhone: +1 215-717-6049
Website: https://www.uarts.edu/
Distance: 8.42 km

Drexel University Online

Location: Drexel University Online, Market Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 877-215-0009
Website: http://online.drexel.edu/
Distance: 7.05 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 0 km