fbpx

The University of Waikato Foundation Studies Programme

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Waikato English Language Programmes

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 0 km

The University of Waikato Foundation Studies Programme

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 0 km

Wintec

Location: Wintec, Whitiora, Hamilton, New ZealandPhone: +64 800 294 6832
Website: http://www.wintec.ac.nz/
Distance: 3.5 km

The University of Waikato

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 0 km