fbpx

The University of Nottingham Malaysia Campus

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia Malaysia
Xếp hạng
0.0
Cơ sở đào tạo Malaysia của Trường Đại học Nottingham bắt đầu hoạt động tháng 9 năm 2000, ở Jalan Conlay trong khu Tam giác vàng của Kuala Lumpur. Cơ sở ở Malaysia là nơi đào tạo khoảng 3500 sinh viên đến từ trên 50 quốc gia. Cơ sở Semenyih mới xây, nằm ở vị trí cách Kuala Lumpur 30 km, bắt đầu hoạt động năm 2005. Các khoa của trường Đại học bao gồm nghệ thuật và giáo dục, kỹ thuật, khoa học và khoa học xã hội.

 

Cơ sở đào tạo Malaysia của Trường Đại học Nottingham bắt đầu hoạt động tháng 9 năm 2000, ở Jalan Conlay trong khu Tam giác vàng của Kuala Lumpur. Cơ sở ở Malaysia là nơi đào tạo khoảng 3500 sinh viên đến từ trên 50 quốc gia. Cơ sở Semenyih mới xây, nằm ở vị trí cách Kuala Lumpur 30 km, bắt đầu hoạt động năm 2005. Các khoa của trường Đại học bao gồm nghệ thuật và giáo dục, kỹ thuật, khoa học và khoa học xã hội.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Nottingham Malaysia Campus

Location: The University of Nottingham Malaysia Campus Semenyih Selangor, Jalan Broga, Semenyih, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8924 8000
Website: http://www.nottingham.edu.my/
Distance: 0 km