fbpx
Được thành lập năm 1905 dưới tên gọi trường Nebraska State Normal tại Kearney và trở thành đại học Nebraska – Kearney năm 1991. Đây là trường nội trú công lập cấp bằng cử nhân, dự bị chuyên ngành, cao học trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật và nhân văn, khoa học tự nhân. Khóa học bậc đại học tại UNK được giảng dạy thông qua 4 trường cao đẳng khác nhau: kinh doanh & công nghệ; sư phạm; nghệ thuật & nhân văn; khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và điều dưỡng.

 

Được thành lập năm 1905 dưới tên gọi trường Nebraska State Normal tại Kearney và trở thành đại học Nebraska – Kearney năm 1991. Đây là trường nội trú công lập cấp bằng cử nhân, dự bị chuyên ngành, cao học trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật và nhân văn, khoa học tự nhân. Khóa học bậc đại học tại UNK được giảng dạy thông qua 4 trường cao đẳng khác nhau: kinh doanh & công nghệ; sư phạm; nghệ thuật & nhân văn; khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và điều dưỡng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Nebraska at Kearney

Location: University of Nebraska Kearney, 9th Ave, Kearney, NE, USAPhone: +1 308-865-8441
Website: http://unk.edu/
Distance: 0 km