fbpx
Trường Cao đẳng Luật là một trường chuyên ngành luật hàng đầu ở Vương quốc Anh. Đây là một cơ sở chuyên ngành được thành lập lâu đời nhất ở nước này về giáo dục và đào tạo luật, cung cấp cho sinh viên các mối quan hệ không cơ sở nào sánh được trong ngành luật. Các khóa học được tổ chức đều do các luật sư có trình độ, những người có kinh nghiệm tuyệt vời, thiết kế và giảng dạy. Học tập ở đây đầy thách thức về mặt học thuật, nhưng ngay từ đầu đã nằm trong bối cảnh thực tế, để sinh viên có thể hiểu tốt nhất luật pháp được thực thi như thế nào. Không trường luật nào khác có thể sánh được với trường về danh tiếng và sự tận tình chuẩn bị cho các luật sư tương lai tham gia vào giới luật hiện đại.
Trường Cao đẳng Luật là một trường chuyên ngành luật hàng đầu ở Vương quốc Anh. Đây là một cơ sở chuyên ngành được thành lập lâu đời nhất ở nước này về giáo dục và đào tạo luật, cung cấp cho sinh viên các mối quan hệ không cơ sở nào sánh được trong ngành luật. Các khóa học được tổ chức đều do các luật sư có trình độ, những người có kinh nghiệm tuyệt vời, thiết kế và giảng dạy. Học tập ở đây đầy thách thức về mặt học thuật, nhưng ngay từ đầu đã nằm trong bối cảnh thực tế, để sinh viên có thể hiểu tốt nhất luật pháp được thực thi như thế nào. Không trường luật nào khác có thể sánh được với trường về danh tiếng và sự tận tình chuẩn bị cho các luật sư tương lai tham gia vào giới luật hiện đại.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 1.42 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 9.2 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 7.15 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 2.69 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 8.24 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 2.94 km