fbpx
Đại học Edinburgh được thành lập vào năm 1582 là một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu. Trường nằm tại Edinburgh, Scotland. Có các khóa học được tổ chức trong cơ sở (trong thành phố) dành cho sinh viên đại học / sau đại học và sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các khóa học liên thông, khóa học ngắn hạn và đào tạo cho những người đi làm. Trường bao gồm trường Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Y và Thú y và Trường Khoa học và Cơ khí.

 

Đại học Edinburgh được thành lập vào năm 1582 là một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu. Trường nằm tại Edinburgh, Scotland. Có các khóa học được tổ chức trong cơ sở (trong thành phố) dành cho sinh viên đại học / sau đại học và sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các khóa học liên thông, khóa học ngắn hạn và đào tạo cho những người đi làm. Trường bao gồm trường Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Y và Thú y và Trường Khoa học và Cơ khí.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Basil Paterson Edinburgh

Location: Basil Paterson Edinburgh, Queen Street, Edinburgh, UKPhone: +44 131 225 3802
Website: http://www.basilpaterson.co.uk/
Distance: 1.43 km

SRUC Scotland's Rural College

Location: Scotland's Rural College - SRUC, SRUC, West Mains Road, Edinburgh, UKPhone: +44 (0) 131 535 4000
Website: http://www.sruc.ac.uk/
Distance: 2.64 km

Edinburgh School Of English

Location: Edinburgh School of English, Canongate, The Royal Mile, Edinburgh, UKPhone: +44 131 557 9200
Website: http://www.edinburghschoolofenglish.com/
Distance: 0.79 km

Queen Margaret University, Edinburgh

Location: Edinburgh MPA, Queen Margaret University, Musselburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 474 0000
Website: http://www.edinburghmpa.co.uk/
Distance: 7.38 km

University of Edinburgh

Location: The University of Edinburgh, South Bridge, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 650 1000
Website: http://www.ed.ac.uk/
Distance: 0 km

Heriot-Watt University

Location: Heriot-Watt University, Edinburgh Campus, Boundary Road North, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 449 5111
Website: http://www.hw.ac.uk/
Distance: 9.04 km