The University of Canterbury English Language Centre

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Xếp hạng
0.0

Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Ara School of English

  Location: Ara Institute of Canterbury Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 800 242 476
  Website: http://www.ara.ac.nz/
  Distance: 5.06 km

  CCEL Christchurch

  Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
  Website: http://www.ccel.co.nz/
  Distance: 1.35 km

  The University of Canterbury English Language Centre

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 0 km

  Computer Power Plus

  Location: Computer Power Plus Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-963 0033
  Website: https://www.computerpowerplus.ac.nz/
  Distance: 4.97 km

  The University of Canterbury Foundation Studies

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 0 km

  New Zealand College of Business

  Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
  Website: http://www.nzcb.ac.nz/
  Distance: 3.75 km