fbpx
University of British Columbia, hay UBC luôn được xếp hạng trong số 40 trường đại học hàng đầu trên thế giới. UBC đã có truyền thống đào tạo xuất sắc qua hơn một thế kỷ. Trường có hai cơ sở; một ở Vancouver và một ở Okanagan. Với lượng sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia, UBC thực sự sẽ mang đến cho bạn một môi trường học tập đa văn hóa. Trường có 11 khoa, 10 trường trực thuộc và một trường cao đẳng. UBC có chương trình đào tạo về lâm nghiệp và một trung tâm nghiên cứu về Lâm nghiệp (ra đời vào năm 1998) danh tiếng.

 

University of British Columbia, hay UBC luôn được xếp hạng trong số 40 trường đại học hàng đầu trên thế giới. UBC đã có truyền thống đào tạo xuất sắc qua hơn một thế kỷ. Trường có hai cơ sở; một ở Vancouver và một ở Okanagan. Với lượng sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia, UBC thực sự sẽ mang đến cho bạn một môi trường học tập đa văn hóa. Trường có 11 khoa, 10 trường trực thuộc và một trường cao đẳng. UBC có chương trình đào tạo về lâm nghiệp và một trung tâm nghiên cứu về Lâm nghiệp (ra đời vào năm 1998) danh tiếng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The Interior Design Institute

Location: The Interior Design Institute, West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaWebsite: http://institutdedesigndinterieur.ca/
Distance: 9.66 km

City University of Seattle in Canada (Vancouver)

Location: City University of Seattle, West Pender Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaPhone: +1 604-689-2489
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 9.87 km

The Photography Institute

Location: 701 West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaDistance: 9.65 km

Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

Location: FDU, Cambie Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-682-8112
Website: https://view2.fdu.edu/vancouver-campus/
Distance: 9.66 km

New York Institute of Technology (NYIT-Vancouver)

Location: New York Institute of Technology - Vancouver Campus, West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-639-0942
Website: http://nyit.edu/vancouver/
Distance: 9.6 km

University Canada West

Location: University Canada West, West Pender Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 877-431-6887
Website: https://ucanwest.ca/
Distance: 9.88 km