fbpx

Đại học bang Ohio (Ohio State University) là một tổ chức nghiên cứu công lập được thành lập vào năm 1870, ở Columbus, Ohio. Trường cung cấp hơn 160 chương trình học tập thông qua các chuyên khoa chính như: Nha khoa, Giáo dục và Sinh thái học con người, Kỹ thuật, Thực phẩm, Nông nghiệp và Khoa học Môi trường, Y khoa, Điều dưỡng, Thị Lực, Dược, Luật Kinh doanh, Y tế, Xã hội làm việc, Thú y, Nghệ thuật và Khoa học, và Trường Nội vụ bộ.

Đại học bang Ohio (Ohio State University) là một tổ chức nghiên cứu công lập được thành lập vào năm 1870, ở Columbus, Ohio. Trường cung cấp hơn 160 chương trình học tập thông qua các chuyên khoa chính như: Nha khoa, Giáo dục và Sinh thái học con người, Kỹ thuật, Thực phẩm, Nông nghiệp và Khoa học Môi trường, Y khoa, Điều dưỡng, Thị Lực, Dược, Luật Kinh doanh, Y tế, Xã hội làm việc, Thú y, Nghệ thuật và Khoa học, và Trường Nội vụ bộ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Columbus College of Art And Design

Location: Columbus College of Art & Design, Cleveland Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-224-9101
Website: https://www.ccad.edu/
Distance: 6.5 km

The Ohio State University - Graduate School

Location: The Ohio State University- Graduate School, North Oval Mall, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6031
Website: http://www.gradsch.osu.edu/
Distance: 2.12 km

Columbus State Community College

Location: Columbus State Community College, East Spring Street, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-287-5353
Website: http://www.cscc.edu/
Distance: 6.26 km

Franklin University

Location: Franklin University, South Grant Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-797-4700
Website: https://www.franklin.edu/
Distance: 7.1 km

The Ohio State University

Location: The Ohio State University, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6446
Website: http://www.osu.edu/
Distance: 0 km