fbpx

The London Institute of Banking & Finance

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia Vương Quốc Anh
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0
Tọa lạc tại Canterbury, Kent, trường tài chính IFS (IFS School of Finance) là tổ chức từ thiện được đăng ký, thành lập theo Hiến chương hoàng gia. Học viện tổ chức giảng dạy các chương trình đào tạo bậc đại học thông qua trường tài chính IFS hoặc hình thức đào tạo từ xa. Trường cấp văn bằng chính quy từ trình độ GCSE đến trình độ cử nhân. Những khóa học được cung cấp bao gồm chứng chỉ tài chính tư, nghiên cứu tài chính, cố vấn tài chính, tư vấn thế chấp & hành nghề, bảo hiểm, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, ngân hàng, bán lẻ.

 

Tọa lạc tại Canterbury, Kent, trường tài chính IFS (IFS School of Finance) là tổ chức từ thiện được đăng ký, thành lập theo Hiến chương hoàng gia. Học viện tổ chức giảng dạy các chương trình đào tạo bậc đại học thông qua trường tài chính IFS hoặc hình thức đào tạo từ xa. Trường cấp văn bằng chính quy từ trình độ GCSE đến trình độ cử nhân. Những khóa học được cung cấp bao gồm chứng chỉ tài chính tư, nghiên cứu tài chính, cố vấn tài chính, tư vấn thế chấp & hành nghề, bảo hiểm, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, ngân hàng, bán lẻ.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.7 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 9.18 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 6.11 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.32 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 9.6 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.55 km