fbpx

Được thành lập vào năm 1982, Học viện JMC là một cơ sở giáo dục và đào tạo tư nhân của ngành công nghiệp sáng tạo. Trường được thành lập đầu tiên ở Sydney và hiện nay có các cơ sở ở Brisbane và Melbourne. JMC tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ, bằng liên kết và bằng cử nhân trong các ngành sản xuất truyền hình số, truyền thông số và hoạt hình 3D, cơ khí âm thanh và sản xuất âm thanh, âm nhạc phổ thông và biểu diễn, và quản lý kinh doanh giải trí.

Được thành lập vào năm 1982, Học viện JMC là một cơ sở giáo dục và đào tạo tư nhân của ngành công nghiệp sáng tạo. Trường được thành lập đầu tiên ở Sydney và hiện nay có các cơ sở ở Brisbane và Melbourne. JMC tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ, bằng liên kết và bằng cử nhân trong các ngành sản xuất truyền hình số, truyền thông số và hoạt hình 3D, cơ khí âm thanh và sản xuất âm thanh, âm nhạc phổ thông và biểu diễn, và quản lý kinh doanh giải trí.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 2.91 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 3.1 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 4.08 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 2.68 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 2.39 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 3.48 km