fbpx

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The Education University of Hong Kong (EdUHK)

Location: The Education University of Hong Kong, Lo Ping Road, Ting Kok, Hong KongPhone: +852 2948 8888
Website: http://www.eduhk.hk/
Distance: 0 km

The Chinese University of Hong Kong

Location: The Chinese University of Hong Kong, Pond Crescent, Ma Liu Shui, Hong KongPhone: +852 3943 7000
Website: http://www.cuhk.edu.hk/
Distance: 6.1 km