fbpx

Đại học Cơ Đốc giáo Texas (Texas Christian University) là trường tư thục, dành cho cả nam & nữa tại Fort Worth, Texas. Học viện được thành lập năm 1873, cung cấp 100 chuyên ngành hệ cử nhân, 54 chương trình thạc sỹ, 12 khóa học tiến sỹ. Trường có khoảng 9,000 sinh viên theo học trong đó bao gồm 7,400 sinh viên đại học và 1,600 học viên cao học. Đại học Cơ Đốc giáo Texas tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, giáo dục, mỹ thuật, khao học xã hội & nhân văn, điều dưỡng & khoa học y tế, khoa học & kỹ thuật. Bằng thạc sỹ nghệ thuật tự do và chứng chỉ nghiên cứu nữ giới cũng được cung cấp.

Đại học Cơ Đốc giáo Texas (Texas Christian University) là trường tư thục, dành cho cả nam & nữa tại Fort Worth, Texas. Học viện được thành lập năm 1873, cung cấp 100 chuyên ngành hệ cử nhân, 54 chương trình thạc sỹ, 12 khóa học tiến sỹ. Trường có khoảng 9,000 sinh viên theo học trong đó bao gồm 7,400 sinh viên đại học và 1,600 học viên cao học. Đại học Cơ Đốc giáo Texas tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, giáo dục, mỹ thuật, khao học xã hội & nhân văn, điều dưỡng & khoa học y tế, khoa học & kỹ thuật. Bằng thạc sỹ nghệ thuật tự do và chứng chỉ nghiên cứu nữ giới cũng được cung cấp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Texas Wesleyan University

Location: Texas Wesleyan University, Wesleyan Street, Fort Worth, TX, USAPhone: +1 817-531-4444
Website: https://txwes.edu/
Distance: 7.9 km

Texas Christian University

Location: Texas Christian University, Fort Worth, TX, USAPhone: +1 817-257-7410
Website: http://www.tcu.edu/
Distance: 0 km