fbpx

Đại học Texas A & M (Texas A & M University), thường được gọi là TAMU, là một trường công lập nằm ở College Station, Texas. trường được thành lập vào năm 1876 và hiện có 46.000 sinh viên theo học. Texas A & M hoạt động trên hai cơ sở: ở Galveston, Texas và Qatar. Các chương trình học được tổ chức trong các trường: nông nghiệp và khoa học đời sống, kiến trúc, Chính phủ và các dịch vụ công cộng, Trường Kinh doanh, Giáo dục và phát triển con người, kỹ thuật, khoa học địa lý, Nghệ thuật tự do, nghiên cứu khoa học, Thú Y và Khoa học y sinh học, chương trình học thuật chung và các chương trình liên ngành.

Đại học Texas A & M (Texas A & M University), thường được gọi là TAMU, là một trường công lập nằm ở College Station, Texas. trường được thành lập vào năm 1876 và hiện có 46.000 sinh viên theo học. Texas A & M hoạt động trên hai cơ sở: ở Galveston, Texas và Qatar. Các chương trình học được tổ chức trong các trường: nông nghiệp và khoa học đời sống, kiến trúc, Chính phủ và các dịch vụ công cộng, Trường Kinh doanh, Giáo dục và phát triển con người, kỹ thuật, khoa học địa lý, Nghệ thuật tự do, nghiên cứu khoa học, Thú Y và Khoa học y sinh học, chương trình học thuật chung và các chương trình liên ngành.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/