fbpx

Đại học Texas A&M (Texas A&M University) tại Corpus Christi là đại học công lập được thành lập năm 1947 ở Corpus Christi, Texas. Trường tổ chức các khóa học đại học và sau đại học, trong đó có 2 chương trình tiến sĩ. Các khóa học thuộc lĩnh vực truyền thông/ hùng biện, toán học, sức khỏe/ thể chất, tiếng Anh, khoa học máy tính, y tế và khoa học lâm sàng…Trường hiện có 8,355 sinh viên theo học.

 

Đại học Texas A&M (Texas A&M University) tại Corpus Christi là đại học công lập được thành lập năm 1947 ở Corpus Christi, Texas. Trường tổ chức các khóa học đại học và sau đại học, trong đó có 2 chương trình tiến sĩ. Các khóa học thuộc lĩnh vực truyền thông/ hùng biện, toán học, sức khỏe/ thể chất, tiếng Anh, khoa học máy tính, y tế và khoa học lâm sàng…Trường hiện có 8,355 sinh viên theo học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Del Mar College

Location: Del Mar College, Baldwin Boulevard, Corpus Christi, TX, USAPhone: +1 361-698-1200
Website: http://delmar.edu/
Distance: 9.98 km

Texas A&M University Corpus Christi

Location: Texas A&M University Corpus Christi, Ocean Drive, Corpus Christi, TX, USAPhone: +1 361-825-5700
Website: http://www.tamucc.edu/
Distance: 0 km

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (Study Group)

Location: Corpus Christi Hall, Angle Fish Dr, Corpus Christi, TX 78412, Hoa KỳPhone: +1 361-825-5700
Website: http://isc.tamucc.edu/
Distance: 0.21 km