fbpx

Texas A&M University – Corpus Christi – International Study Center (Study Group)

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Texas, USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Thông tin chung

Đại học Texas A & M, Corp Corpus Christi là một trường đại học tiểu bang ở Corpus Christi, Texas, Hoa Kỳ, trên Đảo Ward ở Vịnh Oso. Trường là một phần của Hệ thống Đại học Texas A & M.

Thông tin chung

Đại học Texas A & M, Corp Corpus Christi là một trường đại học tiểu bang ở Corpus Christi, Texas, Hoa Kỳ, trên Đảo Ward ở Vịnh Oso. Trường là một phần của Hệ thống Đại học Texas A & M.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Del Mar College

Location: Del Mar College, Baldwin Boulevard, Corpus Christi, TX, USAPhone: +1 361-698-1200
Website: http://delmar.edu/
Distance: 9.87 km

Texas A&M University Corpus Christi

Location: Texas A&M University Corpus Christi, Ocean Drive, Corpus Christi, TX, USAPhone: +1 361-825-5700
Website: http://www.tamucc.edu/
Distance: 0.21 km

Texas A&M University - Corpus Christi - International Study Center (Study Group)

Location: Corpus Christi Hall, Angle Fish Dr, Corpus Christi, TX 78412, Hoa KỳPhone: +1 361-825-5700
Website: http://isc.tamucc.edu/
Distance: 0 km