fbpx

Đại học Tennessee (Tennessee State University) được thành lập năm 1912 tại Nashville. Trường phát triển từ một cao đẳng nhỏ thành 2 cơ sở: khuôn viên chính rộng 500 mẫu Anh và cơ sở trung tâm thành phố Avon Williams ở Nashville. Học viện có hơn 9,000 sinh viên theo học, cung cấp 45 bằng cử nhân, 24 bằng thạc sỹ. Khóa học thạc sỹ được tổ chức đào tạo trong 7 lĩnh vực: khoa học sinh vật, tâm lý học, hành chính, chương trình giảng dạy & hướng dẫn, quản trị & giám sát, kỹ thuật hệ thống thông tin máy tính, vật lý trị liệu. Một vài chuyên ngành phổ biến bao gồm quản trị kinh doanh, sinh vật, điều dưỡng, tâm lý học

 

Đại học Tennessee (Tennessee State University) được thành lập năm 1912 tại Nashville. Trường phát triển từ một cao đẳng nhỏ thành 2 cơ sở: khuôn viên chính rộng 500 mẫu Anh và cơ sở trung tâm thành phố Avon Williams ở Nashville. Học viện có hơn 9,000 sinh viên theo học, cung cấp 45 bằng cử nhân, 24 bằng thạc sỹ. Khóa học thạc sỹ được tổ chức đào tạo trong 7 lĩnh vực: khoa học sinh vật, tâm lý học, hành chính, chương trình giảng dạy & hướng dẫn, quản trị & giám sát, kỹ thuật hệ thống thông tin máy tính, vật lý trị liệu. Một vài chuyên ngành phổ biến bao gồm quản trị kinh doanh, sinh vật, điều dưỡng, tâm lý học

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Watkins College of Art, Design and Film

Location: Watkins College of Art, Rosa L Parks Boulevard, Nashville, TN, USAPhone: +1 615-277-7418
Website: http://www.watkins.edu/
Distance: 3.65 km

Belmont University

Location: Belmont University, Belmont Boulevard, Nashville, TN, USAPhone: +1 615-460-6000
Website: http://www.belmont.edu/
Distance: 4.82 km

Tennessee State University

Location: Tennessee State University, John A Merritt Boulevard, Nashville, TN, USAPhone: +1 615-963-5000
Website: http://www.tnstate.edu/
Distance: 0 km

Vanderbilt University

Location: Vanderbilt University, West End Avenue, Nashville, TN, USAPhone: +1 615-322-7311
Website: http://www.vanderbilt.edu/
Distance: 3.32 km

Lipscomb University - International Study Center (StudyGroup)

Location: 1 University Park Dr, Nashville, TN 37204, Hoa KỳPhone: +1 615-966-1000
Website: http://international.lipscomb.edu/
Distance: 7.48 km