fbpx

Thành lập năm 1956, Đại Học Tel Aviv là trường đại học có thứ hang cao tại Israel. Với số lượng khoảng 30.000 sinh viên, TAU có 9 khoa và 125 chuyên ngành. Các chương trình Giáo dục Khai phóng, và Kỹ sư Điện-Điện tử bậc đại học và một số chương trình sau đại học thuộc Nghiên cứu Môi trường, Nghiên cứu An ninh và Ngoại giao, Nhập cảnh toàn cầu và Chính sách, và MBA Quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh. TAU cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.

Thành lập năm 1956, Đại Học Tel Aviv là trường đại học có thứ hang cao tại Israel. Với số lượng khoảng 30.000 sinh viên, TAU có 9 khoa và 125 chuyên ngành. Các chương trình Giáo dục Khai phóng, và Kỹ sư Điện-Điện tử bậc đại học và một số chương trình sau đại học thuộc Nghiên cứu Môi trường, Nghiên cứu An ninh và Ngoại giao, Nhập cảnh toàn cầu và Chính sách, và MBA Quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh. TAU cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Tel Aviv University

Location: Tel Aviv University, Tel Aviv-Yafo, IsraelPhone: +972 3-640-8111
Website: http://www.tau.ac.il/
Distance: 0 km