fbpx

TEG International College

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Kể từ năm 1990, Tập đoàn Giáo dục Tyndale là một tập đoàn các công ty tổ chức các khóa học Giáo dục đại học được quốc tế công nhận giảng dạy bằng tiếng Anh. Văn phòng chính nằm tại Singapore, văn phòng liên kết đại học nằm tại Vương quốc Anh. Tập đoàn Giáo dục Tyndale bao gồm Trường Ngôn ngữ Tyndale, Trường Kinh doanh Tyndale, Trường Điện tử Tyndale và Công ty TNHH Tyndale Unicentre. Tập đoàn Giáo dục có mối liên kết với các trường đại học và cao đẳng có thể cung cấp các khóa học phù hợp nhất cho sinh viên. Các chương trình “Khóa học đầu vào”, cấp Bằng quốc gia cao cấp BTEC, bằng đại học và sau đại học đều được Tập đoàn tổ chức.
Kể từ năm 1990, Tập đoàn Giáo dục Tyndale là một tập đoàn các công ty tổ chức các khóa học Giáo dục đại học được quốc tế công nhận giảng dạy bằng tiếng Anh. Văn phòng chính nằm tại Singapore, văn phòng liên kết đại học nằm tại Vương quốc Anh. Tập đoàn Giáo dục Tyndale bao gồm Trường Ngôn ngữ Tyndale, Trường Kinh doanh Tyndale, Trường Điện tử Tyndale và Công ty TNHH Tyndale Unicentre. Tập đoàn Giáo dục có mối liên kết với các trường đại học và cao đẳng có thể cung cấp các khóa học phù hợp nhất cho sinh viên. Các chương trình “Khóa học đầu vào”, cấp Bằng quốc gia cao cấp BTEC, bằng đại học và sau đại học đều được Tập đoàn tổ chức.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 4.8 km

German Institute of Science and Technology - TUM Asia

Location: German Institute of Science and Technology - TUM Asia, Xinh-ga-poPhone: +65 6777 7407
Website: http://tum-asia.edu.sg/
Distance: 9.47 km

BMC International College

Location: Jurong Gateway Road, BMC International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6565 5655
Website: http://www.bmc.edu.sg/
Distance: 4.27 km

Shatec Institutes

Location: Bukit Batok Street 22, Shatec, Xinh-ga-poPhone: +65 6415 3588
Website: http://www.shatec.sg/
Distance: 5.21 km

RMIT University in Singapore

Location: Clementi Road, SIM Global Education, Xinh-ga-poPhone: +62 21 31991308
Website: http://www.rmit.edu.au
Distance: 8.36 km

TEG International College

Location: Jurong West Avenue 5, TEG International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6334 0004
Website: http://www.teg.edu.sg/
Distance: 0 km