fbpx

Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀ LAN
Xếp hạng
0.0

Đại Học Công nghệ Eindhoven (Eindhoven University of Technology) là trường định hướng nghiên cứu chuyên về thiết kế công nghệ trường. Đây là trường đại học tầm cỡ quốc tế có trụ sở tại Hà Lan. Tại đây cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chuyên nghiệp và đa dạng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, hơn nữa trường còn cung cấp đào tạo cho các giảng viên với một bằng tốt nghiệp trong khoa học và một số chuyên nghành khác. Với chất lượng tiên tiến trong nghiên cứu, trường góp một phần không nhỏ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển đổi mới công nghệ. Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Eindhoven là bạn nghiên cứu trong một trường đại học hàng đầu Hà Lan..

Đại Học Công nghệ Eindhoven (Eindhoven University of Technology) là trường định hướng nghiên cứu chuyên về thiết kế công nghệ trường. Đây là trường đại học tầm cỡ quốc tế có trụ sở tại Hà Lan. Tại đây cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chuyên nghiệp và đa dạng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, hơn nữa trường còn cung cấp đào tạo cho các giảng viên với một bằng tốt nghiệp trong khoa học và một số chuyên nghành khác. Với chất lượng tiên tiến trong nghiên cứu, trường góp một phần không nhỏ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển đổi mới công nghệ. Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Eindhoven là bạn nghiên cứu trong một trường đại học hàng đầu Hà Lan..

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

Location: Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, NetherlandsPhone: +31 40 247 9111
Website: http://www.tue.nl/
Distance: 0 km

Design Academy Eindhoven

Location: Design Academy Eindhoven, Emmasingel, Eindhoven, NetherlandsPhone: +31 40 239 3939
Website: http://www.designacademy.nl/
Distance: 1.47 km