fbpx

Technische Universität München (TUM) nằm tại Munich, Đức là một trong những trường Đại Học hàng đầu châu Âu với hơn 165 chương trình lấy bằng thuộc 13 khoa. Các lĩnh vực giảng dạy bao gồm Thông tin, Tóa học, Vật lý, Kiến trúc, Khoa học Đời sống, Quản lý, Y Dược, Khoa học Y tế, Kỹ sư Môi trường và Kỹ sư Máy tính

Technische Universität München (TUM) nằm tại Munich, Đức là một trong những trường Đại Học hàng đầu châu Âu với hơn 165 chương trình lấy bằng thuộc 13 khoa. Các lĩnh vực giảng dạy bao gồm Thông tin, Tóa học, Vật lý, Kiến trúc, Khoa học Đời sống, Quản lý, Y Dược, Khoa học Y tế, Kỹ sư Môi trường và Kỹ sư Máy tính

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Munich Business School

Location: Munich Business School, Elsenheimerstraße, Munich, GermanyPhone: +49 89 5476780
Website: https://www.munich-business-school.de/
Distance: 3.57 km

Ludwig Maximilian University of Munich

Location: Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz, Munich, GermanyPhone: +49 89 21800
Website: http://www.uni-muenchen.de/
Distance: 0.94 km

Technical University of Munich

Location: Technical University of Munich, Arcisstraße, Munich, GermanyPhone: +49 89 28901
Website: http://www.tum.de/
Distance: 0 km