fbpx

Trường Đại Học Công nghệ Dortmund (TU Dortmund University) là ngôi nhà của 3.200 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia, và cung cấp 80 chương trình học ở các lĩnh vực: Toán học, Hóa học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí, Kế hoạch Không gian (Spatial Planning), Nghiên cứu Văn hóa, Khoa học Hồi phục, Kiến trúc và Kỹ sư Dân dụng

Trường Đại Học Công nghệ Dortmund (TU Dortmund University) là ngôi nhà của 3.200 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia, và cung cấp 80 chương trình học ở các lĩnh vực: Toán học, Hóa học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí, Kế hoạch Không gian (Spatial Planning), Nghiên cứu Văn hóa, Khoa học Hồi phục, Kiến trúc và Kỹ sư Dân dụng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Technical University of Dortmund

Location: Technical university Dortmund, Emil-Figge-Straße, Dortmund, GermanyPhone: +49 231 7551
Website: http://www.tu-dortmund.de/
Distance: 0 km