fbpx

Đại Học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU), được thành lập năm 1829, là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu châu Âu. DTU xếp hạng 82 châu Âu và 167 trên thế giới theo bảng xếp hạng THE World Unversity Rankings. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường bao gồm Cử nhân Kỹ sư Tổng quát và các chương trình Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật. DTU sở hữu nhiều mối quan hệ hợp tác với các trường đại học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới.

Đại Học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU), được thành lập năm 1829, là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu châu Âu. DTU xếp hạng 82 châu Âu và 167 trên thế giới theo bảng xếp hạng THE World Unversity Rankings. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường bao gồm Cử nhân Kỹ sư Tổng quát và các chương trình Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật. DTU sở hữu nhiều mối quan hệ hợp tác với các trường đại học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Technical University of Denmark

Location: Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, DenmarkPhone: +45 45 25 25 25
Website: http://www.dtu.dk/
Distance: 0 km