fbpx

Trường Đại Học Công nghệ Berlin (TU Berlin) là một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới, nằm tại Đức. Với hơn 34.000 sinh viên, khoảng 100 khóa học và 40 viện nghiên cứu, TU Berlin là một trọng những trường công nghệ lớn và nổi tiếng nhất Đức. Trường giảng dạy nhiều lĩnh vực, trong đó có Khoa học Máy tính, Nhân văn, Kỹ thuật, Toán học, Quản trị Kế hoạch và Khoa học Tự nhiên.

Trường Đại Học Công nghệ Berlin (TU Berlin) là một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới, nằm tại Đức. Với hơn 34.000 sinh viên, khoảng 100 khóa học và 40 viện nghiên cứu, TU Berlin là một trọng những trường công nghệ lớn và nổi tiếng nhất Đức. Trường giảng dạy nhiều lĩnh vực, trong đó có Khoa học Máy tính, Nhân văn, Kỹ thuật, Toán học, Quản trị Kế hoạch và Khoa học Tự nhiên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Humboldt University of Berlin

Location: Humboldt University of Berlin, Unter den Linden, Berlin, GermanyPhone: +49 30 209370333
Website: http://www.hu-berlin.de/
Distance: 4.32 km

IUBH University of Applied Sciences - Online

Location: IUBH Duales Studium Berlin, Rolandufer, Berlin, GermanyPhone: +4930 31198 720
Website: https://www.iubh-online.org/
Distance: 5.68 km

Charite Universitatsmedizin Berlin

Location: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz, Berlin, GermanyPhone: +49 30 45050
Website: http://www.charite.de/
Distance: 3.56 km

ESCP Europe

Location: ESCP Europe, Heubnerweg, Berlin, GermanyPhone: +49 30 320070
Website: http://www.escpeurope.eu/
Distance: 3.2 km

MetFilm School Berlin

Location: Met Film School Berlin, Oberlandstraße, Berlin, GermanyPhone: +49 30 767333170
Website: http://www.metfilmschool.de/
Distance: 7.48 km

Touro College Berlin

Location: Touro College Berlin, Am Rupenhorn, Berlin, GermanyPhone: +49 30 3006860
Website: http://www.touroberlin.de/
Distance: 7.99 km