fbpx
Dưới hình thức cao đẳng công lập từ năm 1966, cao đẳng cộng đồng Tallahassee (Tallahassee Community College) cung cấp giáo dục sau trung học cho sinh viên trên toàn thế giới. Nằm ở Tallahessee, Florida, học viện cấp bằng liên kết và được chứng nhận bởi Ủy ban các cao đẳng thuộc Hiệp hội những trường/cao đẳng khu vực phía Nam. Trường tổ chức lớp học buổi tối & ban ngày tại nhiều địa điểm cũng như trực tuyến. Lĩnh vực được giảng dạy như quản lý & kinh doanh, kỹ thuật & công nghệ, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, sản xuất v.v. Cao đẳng cộng đồng Tallahassee có 27,381 sinh viên hàng năm

 

Dưới hình thức cao đẳng công lập từ năm 1966, cao đẳng cộng đồng Tallahassee (Tallahassee Community College) cung cấp giáo dục sau trung học cho sinh viên trên toàn thế giới. Nằm ở Tallahessee, Florida, học viện cấp bằng liên kết và được chứng nhận bởi Ủy ban các cao đẳng thuộc Hiệp hội những trường/cao đẳng khu vực phía Nam. Trường tổ chức lớp học buổi tối & ban ngày tại nhiều địa điểm cũng như trực tuyến. Lĩnh vực được giảng dạy như quản lý & kinh doanh, kỹ thuật & công nghệ, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, sản xuất v.v. Cao đẳng cộng đồng Tallahassee có 27,381 sinh viên hàng năm

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Agricultural And Mechanical University

Location: Florida Agricultural & Mechanical University, South Martin Luther King Junior Boulevard, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-599-3000
Website: http://www.famu.edu/
Distance: 5.53 km

Tallahassee Community College

Location: Tallahassee Community College, Appleyard Drive, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-201-6200
Website: http://www.tcc.fl.edu/
Distance: 0 km

Florida State University

Location: Florida State University, W College Ave, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-644-2525
Website: http://www.fsu.edu/
Distance: 3.89 km