fbpx
Cao đẳng quốc tế TAJ (TAJ International College) là trung tâm đào tạo giáo dục đại học tại Ipoh, Perak. Trường cấp bằng cử nhân, giấy chứng nhận, chứng chỉ về nghiên cứu kinh doanh, kế toán, kỹ thuật, giáo dục, quản lý. TAJ có quan hệ hợp tác với nhiều học viện đào tạo quốc tế và địa phương như UNITAR, đại học Malaysia, đại học Sains Malaysia nhằm cung cấp một loạt các khóa học toàn diện. Cao đẳng quốc tế TAJ được thành lập năm 1996

 

Cao đẳng quốc tế TAJ (TAJ International College) là trung tâm đào tạo giáo dục đại học tại Ipoh, Perak. Trường cấp bằng cử nhân, giấy chứng nhận, chứng chỉ về nghiên cứu kinh doanh, kế toán, kỹ thuật, giáo dục, quản lý. TAJ có quan hệ hợp tác với nhiều học viện đào tạo quốc tế và địa phương như UNITAR, đại học Malaysia, đại học Sains Malaysia nhằm cung cấp một loạt các khóa học toàn diện. Cao đẳng quốc tế TAJ được thành lập năm 1996

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

AIMST University

Location: AIMST University, Bedong, Kedah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-429 8000
Website: http://www.aimst.edu.my/
Distance: 6.36 km

TAJ International College

Location: TAJ INTERNATIONAL COLLEGE, Jalan Badlishah, Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-424 6671
Website: http://www.tic.edu.my/
Distance: 0 km