fbpx
Trường đại học cộng đồng Tacoma (Tacoma Community College) được thành lập vào năm 1965, nằm ​​ở trung tâm của Tacoma, 57km từ Seattle, Washington. Trường đại học công lập này cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học, chương trình chuyên ngành cấp chứng chỉ và sáu cấp độ tiếng Anh cho các mục đích học thuật. Một số khóa học về các chuyên ngành khác nhau cũng được cung cấp, bao gồm quản trị kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin, chuyên thông đa phương tiện, hỗ trợ phần cứng của mạng, phát triển lập trình máy tính, quản lý thông tin y tế và nhiều hơn nữa. Hiện tại có tổng cộng 9.000 học sinh và sinh viên đang theo học tại trường.

 

Trường đại học cộng đồng Tacoma (Tacoma Community College) được thành lập vào năm 1965, nằm ​​ở trung tâm của Tacoma, 57km từ Seattle, Washington. Trường đại học công lập này cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học, chương trình chuyên ngành cấp chứng chỉ và sáu cấp độ tiếng Anh cho các mục đích học thuật. Một số khóa học về các chuyên ngành khác nhau cũng được cung cấp, bao gồm quản trị kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin, chuyên thông đa phương tiện, hỗ trợ phần cứng của mạng, phát triển lập trình máy tính, quản lý thông tin y tế và nhiều hơn nữa. Hiện tại có tổng cộng 9.000 học sinh và sinh viên đang theo học tại trường.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bates Technical College

Location: Bates Technical College - South Campus, South 78th Street, Tacoma, WA, USAPhone: +1 253-680-7000
Website: http://www.bates.ctc.edu/
Distance: 7.83 km

Tacoma Community College

Location: Tacoma Community College, South 19th Street, Tacoma, WA, USAPhone: +1 253-566-5000
Website: http://www.tacomacc.edu/
Distance: 0 km