fbpx
Được thành lập năm 1979, Tabor Adelaide nằm ở Nam Australia, là trung tâm giáo dục Cơ Đốc giáo, đa trường phái. Trường có các khóa học trình độ đại học, được chứng nhận quốc gia. Chương trình được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục (sư phạm), nhân văn (sáng tác sáng tạo, văn học Anh, lịch sử, triết học), thần học & văn hóa, công tác thanh niên, Year in the Son (khóa học giúp bạn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn xoay quanh cuộc đời mình), TESOL & ESL, chứng chỉ IV về đào tạo & đánh giá. Trường dòng chuyên ngành hệ cao học, tiến sỹ mục sư cũng được cung cấp

 

Được thành lập năm 1979, Tabor Adelaide nằm ở Nam Australia, là trung tâm giáo dục Cơ Đốc giáo, đa trường phái. Trường có các khóa học trình độ đại học, được chứng nhận quốc gia. Chương trình được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục (sư phạm), nhân văn (sáng tác sáng tạo, văn học Anh, lịch sử, triết học), thần học & văn hóa, công tác thanh niên, Year in the Son (khóa học giúp bạn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn xoay quanh cuộc đời mình), TESOL & ESL, chứng chỉ IV về đào tạo & đánh giá. Trường dòng chuyên ngành hệ cao học, tiến sỹ mục sư cũng được cung cấp

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 3.24 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 3.58 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 2.91 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 3.62 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 3.06 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 0 km