fbpx

Đại học Syracuse (Syracuse University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1870 tại Syracuse, New York. Trường có tất cả 19,084 sinh viên theo học hiện nay trong đó du học sinh chiếm 10%. Học viện bao gồm các trường/cao đẳng: kiến trúc, giáo dục, nghiên cứu thông tin, hệ thống thông tin liên lạc công cộng, vấn đề xã hội & nghĩa vụ công dân, quản lý, khoa học & nghệ thuật, khoa học máy tính & kỹ thuật, luật, nghệ thuật biểu diễn & thị giác, sinh thái học xã hội, cao đẳng University, y khoa, khoa học môi trường, lâm nghiệp.

 

Đại học Syracuse (Syracuse University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1870 tại Syracuse, New York. Trường có tất cả 19,084 sinh viên theo học hiện nay trong đó du học sinh chiếm 10%. Học viện bao gồm các trường/cao đẳng: kiến trúc, giáo dục, nghiên cứu thông tin, hệ thống thông tin liên lạc công cộng, vấn đề xã hội & nghĩa vụ công dân, quản lý, khoa học & nghệ thuật, khoa học máy tính & kỹ thuật, luật, nghệ thuật biểu diễn & thị giác, sinh thái học xã hội, cao đẳng University, y khoa, khoa học môi trường, lâm nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University of New York Upstate Medical University

Location: Upstate Medical University, Irving Avenue, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-464-4570
Website: http://www.upstate.edu/
Distance: 0.34 km

State University of New York College of Environmental Science and Forestry

Location: SUNY College of Environmental Science and Forestry, Forestry Drive, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-470-6500
Website: http://www.esf.edu/
Distance: 0.54 km

Le Moyne College

Location: Le Moyne College, Salt Springs Road, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-445-4100
Website: https://www.lemoyne.edu/
Distance: 4.2 km

Syracuse University

Location: Syracuse University, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-443-1870
Website: https://www.syracuse.edu/
Distance: 0 km