fbpx

Từ năm 1996, Viện Kinh doanh & Công nghệ Sydney (SIBT) và trường Đại học Macquarie đã làm việc với nhau để cung cấp các chương trình chuyển tiếp tại Úc. SIBT cung cấp các khóa học tại hai địa điểm Đại học Macquarie và Khuôn viên Macquarie City. Hiện nay có hơn 3.200 sinh viên theo học tại SIBT. SIBT cấp Giấy chứng nhận cấp IV về học tập đại cương (Tiền Đại học) và Văn bằng đại học. Chương trình được cung cấp trong các lĩnh vực thương mại, quản trị kinh doanh, máy tính, truyền thông, nghệ thuật, kinh doanh, tiếp thị, và các hệ thống thông tin và công nghệ.

Từ năm 1996, Viện Kinh doanh & Công nghệ Sydney (SIBT) và trường Đại học Macquarie đã làm việc với nhau để cung cấp các chương trình chuyển tiếp tại Úc. SIBT cung cấp các khóa học tại hai địa điểm Đại học Macquarie và Khuôn viên Macquarie City. Hiện nay có hơn 3.200 sinh viên theo học tại SIBT. SIBT cấp Giấy chứng nhận cấp IV về học tập đại cương (Tiền Đại học) và Văn bằng đại học. Chương trình được cung cấp trong các lĩnh vực thương mại, quản trị kinh doanh, máy tính, truyền thông, nghệ thuật, kinh doanh, tiếp thị, và các hệ thống thông tin và công nghệ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.51 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.97 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.63 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.1 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.33 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.86 km