fbpx

Sydney Film School

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0
Trường điện ảnh Sydney (Sydney Film School) là học viện tư thục tại Waterloo, New South Wales. Trường cấp giấy chứng nhận về truyền hình & truyền thông bao gồm các bước cần thiết cho việc làm phim từ khâu chuẩn bị đến sản xuất, kết hợp giảng dạy lý thuyết/quá trình sáng tạo và thực hành sản xuất phim. Giấy chứng nhận được cấp tại đại học Sydney, cao đẳng nghệ thuật Sydney sẽ mở ra con đường nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên (thạc sỹ điện ảnh & xử lý hình ảnh bằng kỹ thuật số hoặc cử nhân nghệ thuật thị giác)

 

Trường điện ảnh Sydney (Sydney Film School) là học viện tư thục tại Waterloo, New South Wales. Trường cấp giấy chứng nhận về truyền hình & truyền thông bao gồm các bước cần thiết cho việc làm phim từ khâu chuẩn bị đến sản xuất, kết hợp giảng dạy lý thuyết/quá trình sáng tạo và thực hành sản xuất phim. Giấy chứng nhận được cấp tại đại học Sydney, cao đẳng nghệ thuật Sydney sẽ mở ra con đường nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên (thạc sỹ điện ảnh & xử lý hình ảnh bằng kỹ thuật số hoặc cử nhân nghệ thuật thị giác)

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 3.11 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 8.75 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.23 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 2.76 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 3.17 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 2 km