fbpx

Sydney College of English

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng Anh ngữ Sydney (Sydney College of English) có hơn 22 năm uy tín, được chứng nhận quốc tế như một trường đào tạo chất lượng hàng đầu tại Sydney. Học viện là trung tâm kiểm tra chính thống được NEAS và Bildungsurlaub công nhận. Khóa học được tổ chức giảng dạy bao gồm tiếng Anh nâng cao, trang bị cho bài kiểm tra Cambridge, tiếng Anh học thuật, dự bị trung học, tiếng Anh khách sạn & du lịch, tiếng Anh chuyên ngành y tế.

Cao đẳng Anh ngữ Sydney (Sydney College of English) có hơn 22 năm uy tín, được chứng nhận quốc tế như một trường đào tạo chất lượng hàng đầu tại Sydney. Học viện là trung tâm kiểm tra chính thống được NEAS và Bildungsurlaub công nhận. Khóa học được tổ chức giảng dạy bao gồm tiếng Anh nâng cao, trang bị cho bài kiểm tra Cambridge, tiếng Anh học thuật, dự bị trung học, tiếng Anh khách sạn & du lịch, tiếng Anh chuyên ngành y tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.83 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.26 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.92 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.94 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.13 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.05 km