fbpx

Sydney College of Business and IT

Ngày đăng 2019-01-22
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng kinh doanh & công nghệ thông tin Sydney (Sydney College of Business and Information Technology (SCBIT)) cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy chứng nhận tiên tiến về kinh doanh & công nghệ thông tin. Đại Học Southern Cross (Southern Cross University (SCU)) liên kết với SCBIT tổ chức đào tạo cả chương trình kinh doanh & IT hệ cử nhân, Cao học. SCU cấp bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, quản lý & kế toán, công nghệ thông tin & ứng dụng tin học; thạc sỹ về quản trị kinh doanh & kế toán chuyên ngành, giấy chứng nhận cao học về công nghệ thông tin

Cao đẳng kinh doanh & công nghệ thông tin Sydney (Sydney College of Business and Information Technology (SCBIT)) cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy chứng nhận tiên tiến về kinh doanh & công nghệ thông tin. Đại Học Southern Cross (Southern Cross University (SCU)) liên kết với SCBIT tổ chức đào tạo cả chương trình kinh doanh & IT hệ cử nhân, Cao học. SCU cấp bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, quản lý & kế toán, công nghệ thông tin & ứng dụng tin học; thạc sỹ về quản trị kinh doanh & kế toán chuyên ngành, giấy chứng nhận cao học về công nghệ thông tin

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.65 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.68 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.51 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.37 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.2 km