fbpx

Trường Swindon (The Swindon College) là cơ sở giáo dục bậc đai học đươc đặt tại Wiltshire, Anh. Trường là ngôi nhà chung của hơn 2.500 sinh viên toàn thời gian trong nhóm tuổi 16-18 năm, 500 sinh viên và 11.000 sinh viên tham gia các khóa học bán thời gian dành cho người lớn. Trường cung cấp các khóa đào tạo Kinh doanh và các khóa học Giải trí, tạo mẫu tóc, làm đẹp, kỹ thuật, xây dựng, khách sạn, máy tính, nghệ thuật và thiết kế, nghiên cứu xe cơ giới, hệ thống ống nước, và âm nhạc.

Trường Swindon (The Swindon College) là cơ sở giáo dục bậc đai học đươc đặt tại Wiltshire, Anh. Trường là ngôi nhà chung của hơn 2.500 sinh viên toàn thời gian trong nhóm tuổi 16-18 năm, 500 sinh viên và 11.000 sinh viên tham gia các khóa học bán thời gian dành cho người lớn. Trường cung cấp các khóa đào tạo Kinh doanh và các khóa học Giải trí, tạo mẫu tóc, làm đẹp, kỹ thuật, xây dựng, khách sạn, máy tính, nghệ thuật và thiết kế, nghiên cứu xe cơ giới, hệ thống ống nước, và âm nhạc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Swindon College

Location: Swindon College, North Star Avenue, Swindon, UKPhone: +44 1793 491591
Website: http://www.swindon.ac.uk/
Distance: 0 km