fbpx

Đại Học khoa học nông nghiệp Thụy Điển (Swedish University of Agricultural Sciences) có trụ sở ở Thụy Điển. Trường đóng vai trò xác định rõ nghĩa vụ đối với sự phát triển đào tạo và chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan tới tài nguyên sinh học và sản phẩm sinh học. Nghĩa vụ này bao trùm lên các lĩnh vực rộng lớn của nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm v.v. Một quan điểm toàn diện, cách tiếp cận liên ngành, ứng dụng là những vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu, giảng dạy của SLU và trong đóng góp của trường cho ngành công nghiệp và xã hội.

Đại Học khoa học nông nghiệp Thụy Điển (Swedish University of Agricultural Sciences) có trụ sở ở Thụy Điển. Trường đóng vai trò xác định rõ nghĩa vụ đối với sự phát triển đào tạo và chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan tới tài nguyên sinh học và sản phẩm sinh học. Nghĩa vụ này bao trùm lên các lĩnh vực rộng lớn của nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm v.v. Một quan điểm toàn diện, cách tiếp cận liên ngành, ứng dụng là những vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu, giảng dạy của SLU và trong đóng góp của trường cho ngành công nghiệp và xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Gotland University

Location: Uppsala University, Uppsala, SwedenPhone: +46 18 471 00 00
Website: http://www.uu.se/
Distance: 4.4 km

Swedish University of Agricultural Sciences

Location: Swedish University of Agricultural Sciences, Almas Allé, Uppsala, SwedenPhone: +46 18 67 10 00
Website: http://www.slu.se/
Distance: 0 km

Uppsala University

Location: Uppsala University, Uppsala, SwedenPhone: +46 18 471 00 00
Website: http://www.uu.se/
Distance: 4.4 km