fbpx

State University Of New York At Fredonia – SUNY Fredonia

Ngày đăng 2019-03-07
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

State University Of New York At Fredonia (SUNY Fredonia). Đại Học bang New York tại Fredonia là một trường đại học công lập, tự do ở miền tây New York. Cung cấp bằng cử nhân và thạc sĩ và các chương trình cấp chứng chỉ tiên tiến. Fredonia có những gì bạn đang tìm kiếm trong một nền giáo dục. Với hơn 4.800 sinh viên trong khuôn viên khu dân cư xinh đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quy mô khuôn viên và chương trình đa dạng. Fredonia cung cấp cho sinh viên trong nước và các bạn du học mỹ những thử thách về học thuật của một trường đại học có chọn lọc.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Khuôn viên Fredonia hiện đại nằm trên diện tích 256 mẫu Anh cách vị trí của Old Main chưa đến 1,6 km. Quy hoạch tổng thể và nhiều tòa nhà được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng thế giới.

Từ năm 1996 đến năm 2012, sự phát triển to lớn đã diễn ra tại Đại học bang New York ở Fredonia. Một chiến dịch vốn lớn đã huy động gần 17 triệu đô la trong quỹ tư nhân để hỗ trợ Đại học bang New York tại Fredonia.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Chương trình học.

Fredonia có các chương trình và kinh nghiệm mạnh mẽ về khoa học, kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật, Nhân Văn, nghiên cứu sinh, nghiên cứu liên ngành. Fredonia cung cấp cho bạn trải nghiệm đại học hoàn chỉnh trong một môi trường sáng tạo đa dạng và an toàn. Nó giúp bạn kết nối độc đáo với bạn học, giáo sư và cộng đồng.

Fredonia có 79 chương trình cấp bằng cử nhân, 20 chương trình cấp bằng thạc sĩ, 1 cấp độ đa giải thưởng và 6 chứng chỉ nâng cao.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Điều kiện đầu vào.

Tất cả sinh viên du học đều hội đủ điều kiện xin visa F-1, miễn là họ đã được nhận vào một chương trình học, đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. Có thể chứng minh tài trợ cho ít nhất năm học đầu tiên.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về visa F-1 nhưng cũng có học bổng, trợ cấp hoặc giải thưởng khác cho năm học đầu tiên của bạn từ một nguồn bên ngoài. Tương đương với ít nhất một nửa của học phí cho năm học đầu tiên, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp visa sinh viên J-1. Trao đổi sinh viên, bất kể tài trợ, cũng đủ điều kiện cho thị thực sinh viên J-1.

Đối tượng học viên.

Khi chi phí giáo dục đại học tiếp tục tăng lên, Fredonia đang nỗ lực để phát triển những cách thức mới và sáng tạo để giúp sinh viên quốc tế đủ khả năng học đại học.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Chương trình chứng nhận đánh giá toàn cầu (GAC).

Fredonia vui mừng nhận ra các Giải Pháp Giáo dục ACT, Chương trình Chứng nhận Đánh giá Toàn cầu (GAC) được cấp chứng nhận đủ điều kiện nhập học dựa trên các yêu cầu sau:

 • Bằng chứng hoàn thành trung học – chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp.
 • Điểm trung bình GAC điểm tối thiểu là 2.0 (Điểm tối thiểu là 73 cho tín dụng chuyển khoản).
 • Hoàn thành cả ba cấp độ của Chương trình GAC.
 • Điểm ACT chính thức và điểm TOEFL iBT là 79 hoặc IELTS là 6.5 .

Fredonia sẽ trao 33 tín chỉ chuyển tiếp cho các chương trình đại học của chúng tôi dựa trên Thỏa thuận Khẳng định tương đương được chấp thuận.

Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB).

International Baccalaureate Ex ams. Tín chỉ đại học sẽ được cấp cho điểm thi cao hơn (HL) năm hoặc cao hơn. Ngoài ra, một số phòng ban có thể cung cấp tín chỉ đại học cho một điểm thi HL là bốn. Sinh viên đã đạt được Chứng chỉ IB có thể được cấp tối đa 30 tín chỉ.

Chương trình ONCAMPUS SUNY hợp tác với Morrisville State College.

Fredonia có một thỏa thuận liên kết với chương trình OnCampus của trường Cao đẳng tiểu bang Morrisville. Chương trình được cung cấp thông qua Cambridge Education Group ở Anh. Cho phép sinh viên xây dựng các kỹ năng học thuật tiếng Anh. Điều chỉnh cuộc sống đại học ở Mỹ trong khi kiếm được tín chỉ đại học. Sinh viên hoàn thành chương trình OnCampus có thể chuyển bất kỳ khoản tín dụng nào thu được từ Morrissville. Được xem xét để được nhận vào trường đại học đầy đủ cho Fredonia.

Cơ hội việc làm.

 • Có hàng trăm công việc trợ lý sinh viên dành cho sinh viên Fredonia. Học sinh có thể nộp đơn xin các công việc này bằng cách tiếp cận các phòng ban cá nhân. Cũng như bằng cách hoàn thành đơn đăng ký tại Văn phòng Biên chế Sinh viên tại 303 Maytum Hall.
 • Có gần 200 công việc nghiên cứu công việc dành cho sinh viên Fredonia đủ điều kiện.

State University Of New York At Fredonia (SUNY Fredonia). Đại Học bang New York tại Fredonia là một trường đại học công lập, tự do ở miền tây New York. Cung cấp bằng cử nhân và thạc sĩ và các chương trình cấp chứng chỉ tiên tiến. Fredonia có những gì bạn đang tìm kiếm trong một nền giáo dục. Với hơn 4.800 sinh viên trong khuôn viên khu dân cư xinh đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quy mô khuôn viên và chương trình đa dạng. Fredonia cung cấp cho sinh viên trong nước và các bạn du học mỹ những thử thách về học thuật của một trường đại học có chọn lọc.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Khuôn viên Fredonia hiện đại nằm trên diện tích 256 mẫu Anh cách vị trí của Old Main chưa đến 1,6 km. Quy hoạch tổng thể và nhiều tòa nhà được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng thế giới.

Từ năm 1996 đến năm 2012, sự phát triển to lớn đã diễn ra tại Đại học bang New York ở Fredonia. Một chiến dịch vốn lớn đã huy động gần 17 triệu đô la trong quỹ tư nhân để hỗ trợ Đại học bang New York tại Fredonia.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Chương trình học.

Fredonia có các chương trình và kinh nghiệm mạnh mẽ về khoa học, kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật, Nhân Văn, nghiên cứu sinh, nghiên cứu liên ngành. Fredonia cung cấp cho bạn trải nghiệm đại học hoàn chỉnh trong một môi trường sáng tạo đa dạng và an toàn. Nó giúp bạn kết nối độc đáo với bạn học, giáo sư và cộng đồng.

Fredonia có 79 chương trình cấp bằng cử nhân, 20 chương trình cấp bằng thạc sĩ, 1 cấp độ đa giải thưởng và 6 chứng chỉ nâng cao.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Điều kiện đầu vào.

Tất cả sinh viên du học đều hội đủ điều kiện xin visa F-1, miễn là họ đã được nhận vào một chương trình học, đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. Có thể chứng minh tài trợ cho ít nhất năm học đầu tiên.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về visa F-1 nhưng cũng có học bổng, trợ cấp hoặc giải thưởng khác cho năm học đầu tiên của bạn từ một nguồn bên ngoài. Tương đương với ít nhất một nửa của học phí cho năm học đầu tiên, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp visa sinh viên J-1. Trao đổi sinh viên, bất kể tài trợ, cũng đủ điều kiện cho thị thực sinh viên J-1.

Đối tượng học viên.

Khi chi phí giáo dục đại học tiếp tục tăng lên, Fredonia đang nỗ lực để phát triển những cách thức mới và sáng tạo để giúp sinh viên quốc tế đủ khả năng học đại học.

SUNY FREDONIA
SUNY FREDONIA

Chương trình chứng nhận đánh giá toàn cầu (GAC).

Fredonia vui mừng nhận ra các Giải Pháp Giáo dục ACT, Chương trình Chứng nhận Đánh giá Toàn cầu (GAC) được cấp chứng nhận đủ điều kiện nhập học dựa trên các yêu cầu sau:

 • Bằng chứng hoàn thành trung học – chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp.
 • Điểm trung bình GAC điểm tối thiểu là 2.0 (Điểm tối thiểu là 73 cho tín dụng chuyển khoản).
 • Hoàn thành cả ba cấp độ của Chương trình GAC.
 • Điểm ACT chính thức và điểm TOEFL iBT là 79 hoặc IELTS là 6.5 .

Fredonia sẽ trao 33 tín chỉ chuyển tiếp cho các chương trình đại học của chúng tôi dựa trên Thỏa thuận Khẳng định tương đương được chấp thuận.

Chứng chỉ Tú tài Quốc tế (IB).

International Baccalaureate Ex ams. Tín chỉ đại học sẽ được cấp cho điểm thi cao hơn (HL) năm hoặc cao hơn. Ngoài ra, một số phòng ban có thể cung cấp tín chỉ đại học cho một điểm thi HL là bốn. Sinh viên đã đạt được Chứng chỉ IB có thể được cấp tối đa 30 tín chỉ.

Chương trình ONCAMPUS SUNY hợp tác với Morrisville State College.

Fredonia có một thỏa thuận liên kết với chương trình OnCampus của trường Cao đẳng tiểu bang Morrisville. Chương trình được cung cấp thông qua Cambridge Education Group ở Anh. Cho phép sinh viên xây dựng các kỹ năng học thuật tiếng Anh. Điều chỉnh cuộc sống đại học ở Mỹ trong khi kiếm được tín chỉ đại học. Sinh viên hoàn thành chương trình OnCampus có thể chuyển bất kỳ khoản tín dụng nào thu được từ Morrissville. Được xem xét để được nhận vào trường đại học đầy đủ cho Fredonia.

Cơ hội việc làm.

 • Có hàng trăm công việc trợ lý sinh viên dành cho sinh viên Fredonia. Học sinh có thể nộp đơn xin các công việc này bằng cách tiếp cận các phòng ban cá nhân. Cũng như bằng cách hoàn thành đơn đăng ký tại Văn phòng Biên chế Sinh viên tại 303 Maytum Hall.
 • Có gần 200 công việc nghiên cứu công việc dành cho sinh viên Fredonia đủ điều kiện.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University Of New York At Fredonia - SUNY Fredonia

Location: State University of New York at Fredonia, Central Avenue, Fredonia, NY, USAPhone: +1 716-673-3111
Website: http://www.fredonia.edu/
Distance: 0 km