fbpx

Strathfield College

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường cao đẳng Strathfield là cơ sở tư nhân cung cấp các chương trình dạy nghề và đào tạo tiếng Anh ở Úc. Trường cung cấp các chương trình ngôn ngữ tiếng Anh sau đây: Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện thi IELTS, tiếng Anh cho mục đích học thuật, khóa học tiếng Anh VIP, chương trình dự bị trung học và chương trình làm việc trong kỳ nghỉ. Đào tạo nghề được cung cấp trong các lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản lý Frontline, Du lịch, Quản lý Khách sạn, và Nấu Ăn Thương mại. Trường nằm ở trung tâm của khu trung tâm thương mại Sydney.

Trường cao đẳng Strathfield là cơ sở tư nhân cung cấp các chương trình dạy nghề và đào tạo tiếng Anh ở Úc. Trường cung cấp các chương trình ngôn ngữ tiếng Anh sau đây: Tiếng Anh Tổng Quát, Luyện thi IELTS, tiếng Anh cho mục đích học thuật, khóa học tiếng Anh VIP, chương trình dự bị trung học và chương trình làm việc trong kỳ nghỉ. Đào tạo nghề được cung cấp trong các lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản lý Frontline, Du lịch, Quản lý Khách sạn, và Nấu Ăn Thương mại. Trường nằm ở trung tâm của khu trung tâm thương mại Sydney.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.55 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 7.2 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.45 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.21 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.62 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.5 km