Cao đẳng Stranmillis University (Stranmillis University College) thuộc Đại Học Queens, Belfast, được thành lập năm 1922. Trường cung cấp giáo dục sư phạm công lập trình độ tại chức, dự bị tại chức tại Bắc Ireland. Chương trình được tổ chức giảng dạy bao gồm bằng BEd và MEd chính quy, BA về nghiên cứu trẻ em, BSc về nghiên cứu giải trí & y tế, MA tại chức (nghệ thuật về cộng đồng), thạc sỹ sư phạm hệ tại chức, MA tại chức (nghiên cứu trẻ em) v.v. Học viện cũng có chứng chỉ đổi mới trong công tác trường học & cộng đồng.

Cao đẳng Stranmillis University (Stranmillis University College) thuộc Đại Học Queens, Belfast, được thành lập năm 1922. Trường cung cấp giáo dục sư phạm công lập trình độ tại chức, dự bị tại chức tại Bắc Ireland. Chương trình được tổ chức giảng dạy bao gồm bằng BEd và MEd chính quy, BA về nghiên cứu trẻ em, BSc về nghiên cứu giải trí & y tế, MA tại chức (nghệ thuật về cộng đồng), thạc sỹ sư phạm hệ tại chức, MA tại chức (nghiên cứu trẻ em) v.v. Học viện cũng có chứng chỉ đổi mới trong công tác trường học & cộng đồng.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Belfast Metropolitan College

Location: Belfast Metropolitan College, Millfield, Belfast, UKPhone: +44 28 9026 5000
Website: http://www.belfastmet.ac.uk/
Distance: 2.96 km

International House Belfast

Location: International House, Belfast, UKPhone: +44 28 9033 0700
Website: http://www.ihbelfast.com/
Distance: 1.47 km

St Mary's University College, Belfast

Location: St Mary's University College Belfast, Falls Road, Belfast, UKPhone: +44 28 9032 7678
Website: http://www.stmarys-belfast.ac.uk/
Distance: 2.86 km

Queen’s University Belfast

Location: Queen's University Belfast, University Road, Belfast, Vương Quốc AnhPhone: +44 28 9024 5133
Website: http://www.qub.ac.uk/
Distance: 1.23 km