fbpx

Stenden University of Applied Sciences

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀ LAN
Xếp hạng
0.0

Đại Học Stenden (Stenden University) là cơ sở giáo dục quốc tế. Trường hiện có hơn 10,000 sinh viên theo học đến từ 60 quốc gia khác nhau. Học viện có các cơ sở tại Hà Lan, Nam Phi, Thái Lan, Qatar, Bali. Trường cấp bằng liên kết, 19 chương trình cử nhân, 4 thạc sỹ. Khóa học được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực giải trí quốc tế & quản lý du lịch, dịch vụ quốc tế, quản lý sự kiện. Dịch vụ thương mại cũng được giảng dạy trong chuyên ngành về quản lý dịch vụ (khách sạn, giải trí, kinh doanh nhỏ & bán lẻ, quản lý văn phòng, quản lý & nghiên cứu kinh doanh), giáo dục tiểu học (sư phạm), quản lý xã hội (công tác xã hội, nghệ thuật trị liệu)

Đại Học Stenden (Stenden University) là cơ sở giáo dục quốc tế. Trường hiện có hơn 10,000 sinh viên theo học đến từ 60 quốc gia khác nhau. Học viện có các cơ sở tại Hà Lan, Nam Phi, Thái Lan, Qatar, Bali. Trường cấp bằng liên kết, 19 chương trình cử nhân, 4 thạc sỹ. Khóa học được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực giải trí quốc tế & quản lý du lịch, dịch vụ quốc tế, quản lý sự kiện. Dịch vụ thương mại cũng được giảng dạy trong chuyên ngành về quản lý dịch vụ (khách sạn, giải trí, kinh doanh nhỏ & bán lẻ, quản lý văn phòng, quản lý & nghiên cứu kinh doanh), giáo dục tiểu học (sư phạm), quản lý xã hội (công tác xã hội, nghệ thuật trị liệu)

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Stenden University of Applied Sciences

Location: Stenden University of Applied Sciences, Rengerslaan, Leeuwarden, NetherlandsPhone: +31 58 244 1441
Website: http://www.nhlstenden.com/
Distance: 0 km