fbpx

Đại Học Stellenbosch (Stellenbosch University – SU) là một trong những trường đại học hàng đầu của Nam Phi. SU được quốc tế công nhận là một trong 300 trường hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education World University. Trường cung cấp nhiều khóa học ở nhiều lĩnh vực vô cùng đa dạng như Nghệ thuật, Khoa học Xã hội, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật, Khoa học, Thần học, Y dược, Khoa học Y tế, và Khoa học Kinh tế và Quản lý.

Đại Học Stellenbosch (Stellenbosch University – SU) là một trong những trường đại học hàng đầu của Nam Phi. SU được quốc tế công nhận là một trong 300 trường hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education World University. Trường cung cấp nhiều khóa học ở nhiều lĩnh vực vô cùng đa dạng như Nghệ thuật, Khoa học Xã hội, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật, Khoa học, Thần học, Y dược, Khoa học Y tế, và Khoa học Kinh tế và Quản lý.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Stellenbosch University

Location: Stellenbosch University, Stellenbosch Central, Stellenbosch, South AfricaPhone: +27 21 808 9111
Website: http://www.sun.ac.za/english
Distance: 0 km