fbpx

State University of New York Maritime College

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học, Đại Học
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng hàng hải trực thuộc Đại Học State New York (State University of New York Maritime College) là học viện công lập, được thành lập năm 1874 tại Fort Schuyler, Throgs Neck, New York. Bằng cử nhân, Cao học được cấp trong lĩnh vực: Kỹ Thuật, đóng tàu, vận tải đường thủy/quản trị kinh doanh, nghiên cứu hàng hải, khoa học môi trường hàng hải, Nhân Văn, vận tải quốc tế & thương mại, quản lý vận tải quốc tế. Trường có hơn 1,500 sinh viên

Cao đẳng hàng hải trực thuộc Đại Học State New York (State University of New York Maritime College) là học viện công lập, được thành lập năm 1874 tại Fort Schuyler, Throgs Neck, New York. Bằng cử nhân, Cao học được cấp trong lĩnh vực: Kỹ Thuật, đóng tàu, vận tải đường thủy/quản trị kinh doanh, nghiên cứu hàng hải, khoa học môi trường hàng hải, Nhân Văn, vận tải quốc tế & thương mại, quản lý vận tải quốc tế. Trường có hơn 1,500 sinh viên

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University of New York Maritime College

Location: State University of New York Maritime College, Pennyfield Avenue, Bronx, NY, USAPhone: +1 718-409-7200
Website: http://www.sunymaritime.edu/
Distance: 0 km

Vaughn College of Aeronautics And Technology

Location: Vaughn College of Aeronautics and Technology, 23rd Avenue, East Elmhurst, NY, USAPhone: +1 718-429-6600
Website: http://www.vaughn.edu/
Distance: 8.2 km

Queens College of The City University of New York

Location: Queens College Arts Center, Kissena Boulevard, Flushing, NY, USAPhone: +1 718-997-5000
Website: https://www.qc.cuny.edu/
Distance: 8.21 km

Fordham University

Location: Fordham University, Bronx, NY, USAPhone: +1 718-817-1000
Website: http://www.fordham.edu/
Distance: 9.23 km

St John's University

Location: 8000 Utopia Parkway, Queens, Jamaica, NY 11439, USAPhone: 718-990-2000
Website: https://www.stjohns.edu
Distance: 9.76 km