fbpx

Đại Học trung tâm khoa học y tế New York ở Brooklyn (State University of New York Health Science Center at Brooklyn) được thành lập năm 1860, được biết đến nhiều hơn dưới tên gọi trung tâm y khoa khu vực phía Nam SUNY. Đây là trung tâm đào tạo y tại bang New York với khoảng 1,609 sinh viên theo học những chương trình đào tạo khác nhau. SUNY khu vực phía nam bao gồm cao đẳng y, cao đẳng y tế chuyên khoa, cao đẳng điều dưỡng, trường nghiên cứu chuyên sâu, bệnh viện đại học Brooklyn

Đại Học trung tâm khoa học y tế New York ở Brooklyn (State University of New York Health Science Center at Brooklyn) được thành lập năm 1860, được biết đến nhiều hơn dưới tên gọi trung tâm y khoa khu vực phía Nam SUNY. Đây là trung tâm đào tạo y tại bang New York với khoảng 1,609 sinh viên theo học những chương trình đào tạo khác nhau. SUNY khu vực phía nam bao gồm cao đẳng y, cao đẳng y tế chuyên khoa, cao đẳng điều dưỡng, trường nghiên cứu chuyên sâu, bệnh viện đại học Brooklyn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 10 km

State University of New York Downstate Medical Center

Location: SUNY Downstate Medical School, Clarkson Avenue, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 718-270-1000
Website: http://www.downstate.edu/
Distance: 0 km

Cuny Kingsborough Community College

Location: CUNY Kingsborough Community College, Oriental Boulevard, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 212-997-2869
Website: http://www.cuny.edu/
Distance: 8.57 km

NYU Tandon School of Engineering

Location: NYU Tandon School of Engineering, MetroTech Center, Brooklyn, NY, USAPhone: +1 646-997-3600
Website: http://engineering.nyu.edu/
Distance: 5.55 km

Metropolitan College of New York

Location: Metropolitan College of New York, West Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-343-1234
Website: https://www.mcny.edu/
Distance: 8.35 km